หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-27 10:41:37


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม "การไหว้ครู" นับเป็นประเพณีสำคัญอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในพิธีการไหว้ครู ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าครูเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ การไหว้ครู ทำให้ศิษย์และครูมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด ศิษย์เกิดความมั่นใจว่าครูจะเป็นผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ศิษย์ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า และสำเร็จการศึกษาดังตั้งใจ ในงานนี้ คณบดี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบเกียรติบัตร ยกย่องในความเป็นผู้ทำประโยชน์แก่นักศึกษาและวิทยาลัย แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

Credit: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7