หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-07 09:53:44
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกับระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมด้วย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7