หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-24 10:07:44


วันที่ 23 มีนาคม 2564  นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ และนายสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กลุ่ม KM กลุ่มที่ 7 IT กลุ่มย่อย 2 งานซ่อมบำรุงและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7