หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 15:41:56

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย Transforming nursing education in a changing healthcare system : Policy recommendation ในรูปแบบ Virtual Conference จัดโดย สภาการพยาบาล

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7