หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เรื่อง การจัดสถานที่เปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เรื่อง การจัดสถานที่เปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-19 11:24:22


วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เรื่อง การจัดสถานที่เปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล กับ นายสันฑิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ขอบคุณภาพประกอบจาก : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7