หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ online
การประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ online

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-23 15:00:57


วันที่ 20 เมษายน 2564 นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ online ผ่าน Application Google Meet

ในการนี้ คุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7