หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 09:25:34


วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

cr.ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7