หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-07 09:31:25

ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยสามารถตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้ทาง https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfGv2H.../viewform...