หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TOP10 พยาบาลยอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลอย่างเป็นทางการ กลุ่มสาขา "พยาบาล" ยอดนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2020 อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
TOP10 พยาบาลยอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลอย่างเป็นทางการ กลุ่มสาขา "พยาบาล" ยอดนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2020 อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-24 09:51:32

#เรียนพยาบาลไหนดี  TOP10 พยาบาลยอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลอย่างเป็นทางการ TOP10 กลุ่มสาขา "#พยาบาล" ยอดนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2020

1. #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

#dew64#dek65#ThaiTopU

มหาวิทยาลัยยอดนิยมประจำปี 2020 ThaiTopU.com

The Most Popular Universities in Thailand 2020

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 

โดยวัดจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ