หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้
ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 10:03:57

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้

ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่