หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-19 10:08:47

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5"

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล" ครั้งที่ 5 เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมในการตัดสินใจทางคลินิก” วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล 

- การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

- รับจำกัดจำนวน 1,000 คน 

- ไม่มีค่าลงทะเบียน

- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-13.00 น. 

ผ่านทาง link https://zoom.us/j/97870117608... 

หรือ 

Meeting ID: 978 7011 7608   

Passcode: 871083

ดาวน์โหลดกำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Schedule%20201265.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 

02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax