หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-07-25 10:08:48วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาฯ ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ

#SSRU #CNHSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7