หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-06-01 10:00:53ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สมัคร พยาบาล ปี66 รอบที่5 รับตรงอิสระ.pdf