หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ แบบOnline หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 (รับตรงอิสระ)
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ แบบOnline หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 (รับตรงอิสระ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-17 18:02:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 (รับตรงอิสระ) ที่ลิงค์ https://admission.ssru.ac.th/

ผู้สมัครสอบยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่าน Line Official: @nurse.ssru โดยผู้สมัครสอบแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวสอบ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2564

รับ URL Google Hangouts Meet สำหรับสัมภาษณ์ผ่าน Line Official: @nurse.ssru ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 

สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ website: http://www.admission.ssru.ac.th หรือ website: http://www.nurse.ssru.ac.th