หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉลดที่ดินในพระปรมาภิไธย
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉลดที่ดินในพระปรมาภิไธย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-23 11:05:37

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พยาบาลลูกพระนางทุกคน ตลอดจนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ