หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย
ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-01-10 13:39:37

ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา 

ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”

"อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์"     

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย  “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” โดยการกดไลก์รูปที่ท่านชื่นชอบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

รูปภาพของบุคลากรท่านใดมียอดไลก์สูงสุด จะได้รับ โล่รางวัล “ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา”

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7