หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-24 10:20:53

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่างของภาคเรียนที่ 2/2563 โดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ณ จุด One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ขอให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/.../1HkH_QNzdgN8utP7HYx...