หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรม "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โครงการอบรม "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-07 10:58:38


วันที่ 25 กมภาพันธ์ 2565 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7