หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-05 14:52:05

ประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน 

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หากท่านรับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น