หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้อง Nursing Learning Simulation Laboratory
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้อง Nursing Learning Simulation Laboratory

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-23 13:37:58


วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ มณีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้อง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL) และห้อง Anatomy ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7