หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นใหม่ ประจำปี 2565
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นใหม่ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-27 13:44:30


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นใหม่ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7