หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด
ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-01-05 13:28:52


ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

---- งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด ----

หนังสือทุกเล่มที่ยืม!!

จะได้รับยกเว้นค่าปรับระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2564

และ เลื่อนกำหนดส่งคืน

เป็น  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : m.me/ssru.library

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7