หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา2563
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-01-05 11:45:52

ขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>>>>>>ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล.pdf

2. กรอกข้อมูลใบสมัคร

3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail  nurse@ssru.ac.th
    3.1 สำเนาบัตรประชาชน
    3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    3.3 สำเนาวุฒิการศึกษา
    3.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป