หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-15 17:46:47

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีดังนี้

-ใบสมัคร http://nurse.ssru.ac.th/.../c83c342984fba3abebd44a51060ea...

-สำเนาบัตรประชาชน 

-สำเนาวุฒิการศึกษา 

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-รูปถ่าย

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ 

E-mail : nurse@ssru.ac.th

ระบุหัวข้อเรื่อง : สมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล