หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรวีณา มหาคีตะ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา, หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
พันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรวีณา มหาคีตะ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา, หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-12 15:47:27


วันที่ 11 มีนาคม 2564 พันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรวีณา มหาคีตะ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา, หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Metabolism and Body temperature ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสรีรวิทยา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7