หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกชั้นปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม รักการอ่าน ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
รับสมัครนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกชั้นปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม รักการอ่าน ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:11:34

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกชั้นปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม รักการอ่าน ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพุฒิภัทร เสมอจิตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์) ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    084-032-3628 ในวันและเวลาราชการ  : 

สิ่งที่ได้รับ : เกียรติบัตร ยอดนักอ่าน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ