หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบแจกันดอกไม้กราบอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบแจกันดอกไม้กราบอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-27 15:00:44

 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี    หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบแจกันดอกไม้กราบอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่        รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7