หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผลการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผลการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-28 11:10:57


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผลการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังแผนงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ  ประจำปี  2564-2565  เพื่อพิจารณารางวัลสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม  Zoom) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7