หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุม Scholarship for community (S4C) เชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ" แบบออนไลน์
ประชุม Scholarship for community (S4C) เชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ" แบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-19 20:57:43


วันที่  8 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม Scholarship for community (S4C) เชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ" แบบออนไลน์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ซึ่งการประชุมในวันนี้มีกิจกรรมดำเนินการคือ

 1. ชี้แจงเป้าหมายของแผนงาน และแนะนำนักวิจัย และเป้าหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย อ.วิทเอก สว่างจิตร ผู้อำนวยการแผนงานฯ

 2. บรรยายในหัวข้อการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำ และบทบาทนักวิชาการ ประสบการณ์ของ ODU โดย รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ในการนี้ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้วิจัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7