หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-05-12 19:35:57


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 มีผลกระทบกับนักศึกษาหลายท่าน ทางงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาในการเดินทางมาชำระส่วนต่างที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการเข้าร่วมแชทกลุ่มไลน์ แจ้งปัญหาเข้ามากับเจ้าหน้าที่ โดยการ Scan Qr Code เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ในขั้นตอนต่อไป