หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมปีการศึกษา 2563 ต้องทำการบันทึกข้อมูลผู้ขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมปีการศึกษา 2563 ต้องทำการบันทึกข้อมูลผู้ขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-01 14:32:26

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมปีการศึกษา 2563 ต้องทำการบันทึกข้อมูลผู้ขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น

หากระบบปิด จะไม่สามารถขอกู้ยืมได้ในปีการศึกษา 2563 ต้องดำเนินการขอกู้ยืมใหม่ในปีการศึกษา 2564  ต่อไป