หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลการจัดอันดับโดย Webometrics July 2020 Edition 2020.2.0 ได้ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย มรภ.สวนสุนันทาครองอันดับ 1 ราชภัฏ อันดับที่ 19 ของประเทศ
ผลการจัดอันดับโดย Webometrics July 2020 Edition 2020.2.0 ได้ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย มรภ.สวนสุนันทาครองอันดับ 1 ราชภัฏ อันดับที่ 19 ของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-08-04 14:57:18

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผลการจัดอันดับโดย Webometrics July 2020 Edition 2020.2.0 ได้ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย

****มรภ.สวนสุนันทาครองอันดับ 1 ราชภัฏ **** 

       อันดับที่ 19 ของประเทศ

      สำหรับประเทศไทย มีสถานศึกษาทั้งหมด 189 แห่งที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้ ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดด้วยกัน

1.ด้าน presence คือ (จำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักของมหาวิทยาลัย) 5%

***ด้าน presence มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศ***

2.ด้าน visibility (impact) คือ (จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย) 50%

***ด้าน impact มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่  7 ของประเทศ***

3.ด้าน openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีบัญชีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%

***ด้าน openness มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ***

4.ด้าน excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2014-2018)  35%

***ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ***