หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-17 13:19:15

๑๖๐ ปี วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๖๐ ปี (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ผู้สนใจร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖


กำหนดการ
๐๗.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติพร้อมกัน
ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
๐๗.๑๕ น. นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา วางพานพุ่มสักการะ
๐๘.๐๐ น. - ประธานพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
- เริ่มพิธีบวงสรวง
๑๐.๑๕ น. ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล
๑๐.๓๐ น. ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหาเพล
- ถวายผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และปัจจัย
- กรวดน้ำ รับพร