หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การกำหนดวันและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษารุ่นพี่ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
การกำหนดวันและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษารุ่นพี่ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-02 12:01:55

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง การกำหนดวันและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษารุ่นพี่ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562