หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-08-10 11:08:09

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2563