หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SSRU-TEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SSRU-TEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-09-17 13:21:30


กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SSRU-TEP) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓