หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-08 15:36:41


ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 

นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กรอ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่างของภาคเรียนที่ 2/2563 

โดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2564 ณ จุด One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ขอให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

https://drive.google.com/.../1RjAqow24wAeeJTrldK13knCWttd...