หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-09-15 14:15:18

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมชั่วโมงจิตอาสา 36 ชั่วโมงขึ้นไป 

ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

อย่าลืมน้า... เรามีนัดกัน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาย้ายสถานศึกษา

และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืมเป็นปีแรก


ให้ผู้กู้ส่งตามวันและเวลา ที่กำหนด สามารถตรวจสอบได้จากประกาศ

ด้านล่างนี้

*****ขอย้ำอีกครั้งนะคะ*****

เอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมชั่วโมงจิตอาสา 36 ชั่วโมงขึ้นไป 

ต้องครบพร้อมส่ง รายละเอียดและตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม ได้ลงคลิปวิดีโอไว้ให้ทั้งหมดแล้ว หากมีการแก้ไข ส่งไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถกู้ได้ในปีการศึกษานี้นะคะ