หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-13 11:23:30

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

พยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1
1.นายมนัส จรรยามั่น
2.นายธเนศ โคสาสุ

พยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2
1.นางสาวชลเนตร ภักดิ์จำนงค์
2.นางสาวพัชรินทร์ บัวงาม
3.นางสาวจิรนันท์ ภูกองไชย
4.นางสาวลลิตา ทองเอม
5.นางสาวปภัสสร วิเศษทักษิณ
6.นางสาวชณาภรณ์ พูลเพิ่ม