หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดประชุมให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดประชุมให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-10 13:01:25

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดประชุมให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562
ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
นักศึกษาผู้กู้ยืม รายเก่า กยศ. และ กรอ.
ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัสนักศึกษา 61 - 58 )
▶️▶️ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอกู้ยืม
▶️▶️▶️แบบฟอร์มจิตอาสาประกอบการกู้ยืม
▶️▶️▶️▶️และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกยศ./กรอ.
ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
https://drive.google.com/open…