หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-01-05 11:44:35

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กรอ. 

ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ

ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่างของภาคเรียนที่ 1/2563

https://drive.google.com/.../1woguw3mAxXn4zfBWLqhyIXO5lQf...

โดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 23 มกราคม 2564

ณ จุด One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ขอให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มกราคม 2564