หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-08-10 11:38:33

ประกาศ

กำหนดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลิงค์การเข้าลงทะเบียน www.ilpc.ssru.ac.th => เมนู “สอบภาษาอังกฤษ” =>สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

คู่มือสำหรับการเข้าระบบลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/12FCt3sn5TvHY5iSdMEvCCezwSmL2rKPa/view?usp=sharing