หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 200 อัตรา
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 200 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-08-24 15:34:28

ตำแหน่งที่เปิดรับ
– พยาบาลวิชาชีพ
– นักวิทยาศาสตร์
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักประชาสัมพันธ์
– นักวิชาการพัสดุ
– นักทรัพยากรบุคคล
– นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)
**โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**