หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว และมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนชำระค่าเล่าเรียน ออกใบเสร็จให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว และมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนชำระค่าเล่าเรียน ออกใบเสร็จให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-15 09:55:56


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว และมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนชำระค่าเล่าเรียน

ออกใบเสร็จให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ที่แนบนี้ค่ะ

????

https://drive.google.com/.../1dWyEZmOa0ZC4Ub96IT2le42KLn6...

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7