หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-10 13:10:55

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ : บัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถึงจะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงได้

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตตามรายชื่อจากกองพัฒนานักศึกษา ด้านล่างนี้