หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณของหน่วยงานที่มีสถานะทางการเงินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกินดุล (รายจ่ายจริงมากกว่ารายรับจริง)
การประชุมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณของหน่วยงานที่มีสถานะทางการเงินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกินดุล (รายจ่ายจริงมากกว่ารายรับจริง)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-01 14:51:30


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณของหน่วยงานที่มีสถานะทางการเงินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกินดุล (รายจ่ายจริงมากกว่ารายรับจริง) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 

Cr. Facebook:Plan ssru

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7