หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสุนันทาร่วมใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม กล่าวแสดงความยินดีกับชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชฏัชสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสุนันทาร่วมใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม กล่าวแสดงความยินดีกับชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชฏัชสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-07 10:41:14


วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสุนันทาร่วมใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม กล่าวแสดงความยินดีกับชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชฏัชสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการประกวด โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการดำเนินงานของทรูปลูกปัญญา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของชมรมถันยรักษ์ภายใต้โครงการสุนันทาร่วมใจ ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7