หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารและสำนักงาน
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารและสำนักงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 11:06:44

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารและสำนักงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7