หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 14:42:03

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ค่าลงทะเบียน 600 บาท

- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยคะแนน

- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1_1(31).pdf

- โครงการ

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Project2023.pdf

- กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

 www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1(13).pdf

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… 

โทร 02-596-7548 

โทรสาร 02-589-7121 

หรือ line ID : @985rkxrj