หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิทยารัตน์ สลางสิงห์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตร จากกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิทยารัตน์ สลางสิงห์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตร จากกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-25 14:55:14วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิทยารัตน์  สลางสิงห์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตร จากกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565” เพื่อแสดงว่า นางสาวพิทยารัตน์  สลางสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ระดับดีเยี่ยม เป็นพยาบาลผู้มีผลงานเด่น ด้านควบคุมและป้องกันติดเชื้อ ประจำปี 2565  

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7